PowrótNoniusz barometru uniesiony ponad widocznym słupkiem rtęci.