ikona ikona ikona ikona         ikona


Strona I Pracowni Fizycznej - Informacje ogólne.


I Pracownia znajduje się w budynku Instytytu Fizyki przy placu Maksa Borna 9.


Uwaga: treść ćwiczeń może ulegać zmianom także podczas trwania semestru!

Przypominamy, że materiały zamieszczone na stronie NIE SĄ wstępami teoretycznymi do sprawozdań! Skopiowanie całości lub fragmentu sprawozdania również z innych źródeł, nie może być traktowane jako samodzielna praca.

Celem zajęć jest wyćwiczenie szeregu umiejętności w tym umiejętności pisemnej wypowiedzi dotyczącej pracy laboratoryjnej. Skopiowanie całości lub części sprawozdania jest pominięciem części zadań, które są wymagane przy wykonaniu ćwiczenia i jest podstawą do jego niezaliczenia.

Ćwiczenia w formacie pdf i Open Office zostały skonwertowane za pomocą Open Office 1.1.0 z dokumentów programu Word. Mogą się w nich pojawić drobne błędy. Prosimy o przesyłanie informacji o nich dla
Adam Cebula.


  • Wzór sprawozdania.
  • Skrócona instrukcja wykonywania wykresów z prostą regresji za pomocą programu Gnuplot (wersja testowa) 385.6 kB html .
  • Program w języku PHP przeznaczony do rysowania wykresów i obliczania współczynników prostej regresji.  • Autor kodu html: cebula - utworzone z KPresenter

    Valid HTML 4.01 Transitional