Strona I Pracowni Fizycznej - Ciepło


Ciepło spis ćwiczeń22. Pomiar wilgotności powietrza atmosferycznego
23. Przewodnictwo cieplne izolatorów


materiały pomocnicze ćwicz 23

 • pdf 87,9 kB .


  24. Wyznaczanie mechanicznego równoważnika ciepła  25. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metali przy pomocy dylatometru
  26. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetryczną  27. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu i skraplania pary wodnej

  28. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej drutu stalowego  29. Anomalia rozszerzalności cieplnej wody
  30. Wyznaczanie względnej gęstości cieczy i ciał stałych  31. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych zmodyfikowaną metodą Nernsta
  32. Prawa gazowe dla gazu idealnego  33. Wyznaczanie stosunku cp/cv
  36. Pomiar lepkości cieczy
  38. Pomiar napięcia powierzchniowego
  Autor kodu html: cebula - utworzone z KPresenter