Strona I Pracowni Fizycznej - Elektryczność
 • fotografie stanowisk (45 kB) .

 • fotografia stanowisk (63 kB) .
 • fotografia stanowisk wpomieszczeniu 14 (97,4 kB) .
 • fotografia stanowisk wpomieszczeniu 15 (98 kB) .
 • O szanowaniu majątku pracowni i dobrych stosunkach z jej personelem.

 • Szkolenie BHP czyli kilka rad jak wrócić cało z pracowni. • Elektryczność spis ćwiczeń  40. Temperaturowa zależność przenikalności magnetycznej gadolinu przy przejściu fazowym ferro - paramagnetyk

 • pdf 64,9 kB.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 40

 • pdf .  41. Własności elektryczne drutu oporowego

  materiały pomocnicze ćwicz 41

 • pdf.  43. Prawo Ohma dla prądu stałego

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 43

 • pdf.  42. Mostek Wheatstone'a

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.
 • Duża fotografia stanowiska.

  44. Prawo Ohma dla prądu przemiennego

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  46. Prawa Ohma i Kirchhoffa

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.


 • 48. Elektryczne metody pomiaru temperatury.

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 48

 • pdf.
 • 49. Charakterystyka tranzystora

 • pdf 148,1 kB.
 • fotografia stanowiska.

  51. Pomiary oscyloskopowe

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 51

 • pdf.  52. Badanie transformatora

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  54. Drgania relaksacyjne

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  55. Pomiar składowej poziomej indukcji magnetycznej Ziemi

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 55

 • pdf.  57. Zależność oporu elektrycznego metalu i półprzewodnika od temperatury

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 57

 • pdf.  59. Rezonans elektromagnetyczny

 • pdf.
 • fotografia stanowiska.

  materiały pomocnicze ćwicz 59

 • pdf.
  Autor kodu html: cebula - utworzone z KPresenter