ikona ikona         ikona


Strona I Pracowni Fizycznej - Optyka


fotografie stanowisk (45 kB) .

fotografie stanowisk w pomieszczeniu 20 (82 kB) .

fotografie stanowisk w pomieszczeniu 20a (91 kB) .Optyka spis ćwiczeń60. Wyznaczanie współczynnika załamania światła ciał stałych i cieczy

materiały pomocnicze ćwicz 60

pdf.61. Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej62. Sprawdzenie prawa Malusa


materiały pomocnicze ćwicz 62

63.Dyfrakcja światła na szczelinie


materiały pomocnicze ćwicz 63

64.Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu spektrometru65. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona66. Analiza spektralna za pomocą spektroskopu67. Pomiar koncentracji roztworu cukru za pomocą sacharymetru68. Pomiar przepuszczalności optycznej filtrów barwnych za pomocą spektrofotometru "SPEKOL"


materiały pomocnicze ćwicz 68

69. Badanie zjawiska fotoelektrycznego i wyznaczanie stałej Plancka


materiały pomocnicze ćwicz 69

70. Wyznaczanie stałej Plancka z charakterystyk optycznych i elektrycznych diod elektroluminescencyjnych


materiały pomocnicze ćwicz 70

71. Badanie elektrycznych źródeł światła

materiały pomocnicze ćwicz 71

72. Wyznaczanie kata Brewstera. (Wersja testowa))73. Wyznaczanie prędkości fali dźwiękowej w powietrzu metodą rury rezonansowej
74. Wyznaczanie prędkości światła.

76. Prawa statystyczne rozpadów promieniotwórczych78. Pomiar współczynnika pochłaniania cząstek beta w aluminium
Autor kodu html: cebula - utworzone z KPresenter


Valid HTML 4.01 Transitional