I Pracownia znajduje się na parterze budynku Wydziału Fizyki i Astronomii

przy pl. Maksa Borna 9


Uwaga: treść ćwiczeń może ulegać zmianom także podczas trwania semestru!

Przypominamy, że materiały zamieszczone na stronie NIE SĄ wstępami teoretycznymi do sprawozdań! Skopiowanie całości lub fragmentu sprawozdania również z innych źródeł, nie może być traktowane jako samodzielna praca.

Celem zajęć jest wyćwiczenie szeregu umiejętności w tym umiejętności pisemnej wypowiedzi dotyczącej pracy laboratoryjnej. Skopiowanie całości lub części sprawozdania jest pominięciem części zadań, które są wymagane przy wykonaniu ćwiczenia i jest podstawą do jego niezaliczenia.