MECHANIKA

1a. Dokładność pomiaru długości

1b. Dokładność pomiaru długości

2. Składanie drgań

3. Niepewności pomiarowe na przykładzie badania okresu drgań wahadła matematycznego.

4. Wyznaczanie modułu sztywności metodą statyczną

5. Badanie drgań tłumionych

7. Badanie drgań wahadła skrętnego (torsyjnego)

8. Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego

9. Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania

10. Siły bezwładności w układzie obracającym się

11. Wyznaczanie elipsoidy bryły sztywnej

12. Laboratoryjny eksperyment symulujący powstawanie kraterów na planetach i księżycach, wskutek uderzeń meteorytów

14. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła rewersyjnego

15. Drgania masy zawieszonej na sprężynie

17. Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu

19. Pomiar stałej grawitacji (ważenie Ziemi)

 

Podkategorie