OPTYKA

60. Wyznaczanie współczynnika załamania światła ciał stałych i cieczy

 

61. Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy optycznej

62. Sprawdzenie prawa Malusa

63.Dyfrakcja światła na szczelinie

64.Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu spektrometru

65. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki za pomocą pierścieni Newtona

66. Analiza spektralna za pomocą spektroskopu

67. Pomiar koncentracji roztworu cukru za pomocą sacharymetru

68. Pomiar przepuszczalności optycznej filtrów barwnych za pomocą spektrofotometru "SPEKOL"

69. Badanie zjawiska fotoelektrycznego i wyznaczanie stałej Plancka

70. Wyznaczanie stałej Plancka z charakterystyk optycznych i elektrycznych diod elektroluminescencyjnych

71. Badanie elektrycznych źródeł światła

72. Wyznaczanie kata Brewstera. (Wersja testowa))

73. Wyznaczanie prędkości fali dźwiękowej w powietrzu metodą rury rezonansowej

 

74. Wyznaczanie prędkości światła.

76. Prawa statystyczne rozpadów promieniotwórczych

78. Pomiar współczynnika pochłaniania cząstek beta w aluminium