Powrót


barometr

Kilka spraw porządkowych.

Studenci dość często szukają barometru na pracowni. Fotografia przedstawia kącik z barometrem (oznaczony czerwoną literką B). To jest barometr lewarowy, rtęciowy (nazwa techniczna "barometr naczyniowy stacyjny") . Tak wygląda, mamy nadzieję, że teraz łatwiej go będzie znaleźć.Na podłodze stoi metalowe naczynie do tłuczenia lodu oznaczone literką M (moździerz) do tłuczenia lodu. Obok tłuczek. Nie rozbijamy lodu w zlewie, bo możemy rozbić zlew! Nie wrzucamy do moździerza śmieci, tylko do kosza na śmieci. Mieszaniny chłodzące lodu z solą wylewamy do zlewu. Tu także myjemy naczynia w których je sporządzaliśmy.

Alkoholu acetonu i wody destylowanej nie wylewamy do zlewu.


Typy barometrów

W literaturze technicznej, opisującej barometry, rozróżnia się pomiędzy barometrem lewarowym i barometrem naczyniowym stacyjnym, jako różnymi konstrukcjami. Jak udoskonaloną konstrukcję barometru naczyniowego stacyjnego można potraktować barometr Fortina.